BAŞBAKAN ERHÜRMAN “TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YASASI” İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

BAŞBAKAN ERHÜRMAN “TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YASASI” İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

0 21

ERHÜRMAN : “Yıllardır Meclis’in gündeminde bekleyip defalarca kadük olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası bugün Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi”.

Yıllardır Meclis’in gündeminde bekleyip defalarca kadük olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası bugün Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde olan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın ve kısa bir süre sonra Meclis’e sunulması planlanan gelir ve kurumlar vergisi mevzuatında değişiklik yapacak düzenlemenin de yürürlüğe girmesiyle, bir yandan bilişim sektörünün ülkemizin önde gelen ekonomik sektörlerinden biri haline gelmesi, diğer yandan da üniversitelerimizin yeni bir ivme kazanması ve üniversite mezunlarının istihdam olanaklarının artırılması açısından son derece önemli bir adım atılmış olacaktır.
Şu anda 102 bin öğrencinin öğrenim görmekte olduğu üniversitelerimizde kalitenin artırılması Hükümetimizin önde gelen hedeflerindendir. Yine Hükümetimiz döneminde yürürlüğe giren üçüncü ülke öğrencileri için Kayıt Kabul Koşulları Tüzüğü ve bugün Meclis’ten geçen yasa bu hedefe doğru atılmış önemli adımlardır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası, sözü edilen diğer iki yasayla birlikte kalitenin artırılması yanında üniversitelerimizin önünde yeni kapılar açacak, ülkemiz yıllardan beri sözü edilen “Bilişim Adası” vizyonu açısından da önemli bir aşama kaydedecektir.

Bu gelişme aynı zamanda üniversitelerimizi iş dünyası ile de buluşturacak, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız üretimle iç içe geçerken, nitelikli istihdam alanlarının sayısı da artacaktır. İş gücüne katılım oranımızın % 52.1 olduğu ve iş gücüne katılmayanların % 29’unun eğitimine devam edenlerden oluştuğu, bu arada ülkemizde genç işsizliğinin % 18.7 olarak tespit edildiği düşünülürse, bu yönde atılan adımın önemi daha açık biçimde görülecektir.
Amacımız, 766 milyon dolar net gelirle ülke ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan yükseköğretimde kaliteyi artırmak, öncü sektörlerimiz olan turizm ve yükseköğretimin yanına bilişimi de eklemek ve ülkemiz gençleri için yeni ve kaliteli istihdam alanları yaratmaktır. Bugün bu yönde önemli bir ilk adım atılmıştır. Hükümetimizin bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini bildirir, bu Yasa’nın hazırlanmasında geçmişte ve bugün katkısı olan herkese teşekkür ederim.

İlginizi Çekebilecek Haberler

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy